Formulario de contacto

Приемам условията В съответствие с разпоредбите на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и Органичен закон 3/2018 от 5 декември (LOPDGDD) ви информираме, че личните данни, събрани от заинтересованата страна, ще бъдат обработвани под отговорността на администратора на данни, ADJ DiTec Málaga S.L, за изпращане на съобщения за нашите продукти и услуги и ще бъдат съхранявани толкова дълго, колкото никоя от страните не възрази, или за периода, необходим за спазване на законовите задължения. Гарантирано е честно и прозрачно обработване на данните. Данните няма да бъдат предавани на трети страни, освен в случаите, когато има законово задължение за това.

Уведомяваме Ви, че правото на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработката или възражение срещу обработката, както и правото на преносимост на данните може да бъде упражнено пред администратора на данни с всички законови средства, придружени от копие на официален документ, който Ви идентифицира, като се изпрати писмено на адрес C/ Rio Síl 63, 29196 Малага или чрез изпращане на съобщение на електронния адрес info@adjditec.com, в съответствие с условията, установени от приложимите разпоредби. Можете да се запознаете с допълнителна и подробна информация относно защитата на данните на нашия уебсайт www.adjditec.com. Ако смятате, че обработката не е в съответствие с действащите разпоредби, можете да подадете жалба до надзорния орган на адрес www.agpd.es.

Свържете се с nosotros

Puede ponerse en contacto con nosotros a través del formulario, o por alguna de las vías mostradas en esta página. Estaremos encantados de atenderle.


Нашият oficinas


Нашият oficinas


Horarios de nuestras oficinas

  • Lunes - Viernes 08:00 - 14:30 (Графици Английски)